14.04.2017 - Karfreitag

Liturgischer Tag: Karfreitag
Datum: 
Freitag, 14. April 2017
Perikopenreihe: