15.04.2022 - Karfreitag

Liturgischer Tag: Karfreitag
Datum: 
Freitag, 15. April 2022
Perikopenreihe: 
Bibelbuch: