10.04.2020 - Karfreitag

Liturgischer Tag: Karfreitag
Datum: 
Freitag, 10. April 2020
Perikopenreihe: 
Bibelbuch: